Visioner och värderingar

Sandvikens Internationella Montessoriskola vill att lusten för lärandet ska bestå. För att uppnå skolans vision krävs att föräldrar och personal samverkar och strävar mot gemensamma mål.

Att värderingar som harmoni, framtidstro, flexibilitet, samarbete, empati och glädje ska prägla arbetet i Sandvikens Internationella Montessoriskola. Alla barn ska känna att de är betydelsefulla och att de har en viktig funktion att fylla. Känner barnen självförtroende, utvecklas också varje barns potential. Arbetsprocessen i sig är den viktigaste för barnet, inte alltid nödvändigtvis resultatet. Att lyckas på sin egen nivå är väsentligare än att vara bäst jämfört med andra. Att få prova själv, arbeta ostört och i sin egen takt, enskilt eller i grupp t.ex. kring ett tema, ökar barnens självkänsla. Vi vill att eleverna ska känna sig engagerade och delaktiga i skolans verksamhet.


Sandvikens Internationella Montessoriskola är av Skolverket godkänd fristående förskola samt grundskola som startade i augusti 2001. Höstterminen 2003 startade vi högstadiet för i första hand våra egna elever, i mån av plats tar vi även emot elever från andra skolor. Vi kan dessutom erbjuda fritidsplats för alla barn t.o.m. 12 år.