Det här är Montessori

Montessoripedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Arbetsmetoderna har växt fram som ett svar på barnens egna behov och intressen.

Självständighet och egna initiativ
Friheten att få handla självständigt, på eget initiativ, innebär att barnen ägnar sig åt sina uppgifter så länge de önskar. Ett barn kan koncentrera sig på ett ämne en hel dag eller en hel vecka. Friheten förutsätter självklart också att barnen tar hänsyn till kamraterna i sin omgivning.

 

För barnens egen skull
I en Montessorigrupp känner barnen att de arbetar för sin egen skull – inte för lärarens. Känslan av att lyckas med ett jobb som man själv har valt skapar naturlig arbetsglädje och uppmuntran.

Eftersom barnen arbetar med det som intresserar dem mest blir disciplinproblemen små. Arbetet sker i barnets egen takt vilket minskar risken för konkurrens och tävlingsmentalitet.

 

Varje barn är unikt
En grundtanke i Montessoripedagogiken är att inlärning som knyter an till ett barns eget utvecklingsstadium går lättare och att man bäst tar tillvara barnets spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motivet för att söka kunskap. Barn har också en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift – ett barn som vill lära sig något nytt upprepar en övning tills det känner sig färdigt. Friheten att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är två mycket viktiga förutsättningar för att barn ska kunna utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.

 

Hjälp till självhjälp
Läraren i en Montessorigrupp har som uppgift att väcka intresse, entusiasmera och observera barnen och vara uppmärksam på varje barns utveckling. Allt för att kunna ge den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse.

 

Mångfald
Inom Montessoripedagogiken har det utvecklats arbetsmaterial för alla tänkbara intresseinriktningar och mognadsstadier. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken men det är en god hjälp på vägen.

I ett Montessorirum finns material för både praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material som tränar logiskt och matematiskt tänkande och material som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik.

 

Ordning & reda
Barnen har ansvar för att de olika sakerna inte skadas i onödan. Slit- och släng accepteras inte. Barnen får lära sig att ta hänsyn till varandra, är ett visst arbetsmaterial upptaget får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.

Allt material har sin särskilda plats i rummet. Den som använt ett material har ansvar för att det snyggt och prydligt hamnar på sin rätta plats igen.


Sandvikens Internationella Montessoriskola är av Skolverket godkänd fristående förskola samt grundskola som startade i augusti 2001. Höstterminen 2003 startade vi högstadiet för i första hand våra egna elever, i mån av plats tar vi även emot elever från andra skolor. Vi kan dessutom erbjuda fritidsplats för alla barn t.o.m. 12 år.