Om Sandvikens Internationella Montessoriskola

Sandvikens Internationella Montessoriskola är en godkänd fristående grundskola som startade i augusti 2001. Höstterminen 2003 startade vi högstadiet för i första hand våra egna elever, i mån av plats tar vi även emot elever från andra skolor. Vi kan dessutom erbjuda fritidsplats för alla barn t.o.m. 12 år.

Sandvikens Internationella Montessoriskola är avgiftsfri friskola som finansieras genom den skolpeng vi får från de kommuner där eleverna bor samt fritidsavgifter. Skolinspektionen är vår tillsynsmyndighet och vi står därmed under samma lagar och förordningar som de kommunala skolorna. Det innebär bl.a. att vi följer den nationella läroplanen (Lgr 22). Huvudman för skolan är Sandvikens Friskola AB, som är en politiskt och religiöst oberoende friskola. Vi undervisar årskurserna F-9 och håller till i trivsamma lokaler som är inrymda i fyra lite äldre hus i de centrala delarna av Sandviken. Avståndet mellan husen är inte mer än ca 150-200 meter och lämpar sig bra för vår verksamhet. Där har vi utrymme och utrustning för att bedriva all undervisning, förutom idrotten som vi har i Hammarsalen och i Jernvallens idrottshallar.

Sandvikens Internationella Montessoriskolas organisation
På vår skola är det vi själva som bestämmer vad vi vill prioritera samt hur verksamheten och innehållet skall se ut för att nå målen i den nationella läroplanen Lgr 22. 
Personalen består av kökspersonal, SYV (Studie- och yrkesvägledare), skolsköterska, skolkurator, fritidspersonal, förskollärare och grundskollärare, speciallärare, slöjdlärare, språklärare samt rektor och skolhuvudman. Skolläkare och skolpsykolog köper vi efter behov per timme.Ditt eget barn
Varför inte låta ditt eget barn få chansen att gå i en Montessoriskola? 
Vi vill att barnen skall utvecklas till självständiga och harmoniska människor; till individer som med frihet under ansvar lär sig att respektera sina medmänniskor och att tro på sig själva och sina färdigheter.

“Sinnen är som fallskärmar!
De fungerar bara när de är öppna“.

 


Sandvikens Internationella Montessoriskola är av Skolverket godkänd fristående förskola samt grundskola som startade i augusti 2001. Höstterminen 2003 startade vi högstadiet för i första hand våra egna elever, i mån av plats tar vi även emot elever från andra skolor. Vi kan dessutom erbjuda fritidsplats för alla barn t.o.m. 12 år.